Sådan arbejder BB Medier med kunder

-alt det med småt

Tag det ikke personligt. Vi gør opmærksom på nedenstående med stor kærlighed.

BB Medier tilstræber at mødes med projektets beslutningstager(e) så tidligt i processen som muligt. Dette gør kommunikation og aftaler nemmere for alle parter.

Indgåede mødeaftaler overholdes af begge parter. Man kan selvfølgelig blive forhindret, men så forventer vi, at mødet aflyses i så god tid som muligt. Overholdes dette ikke af kunden bliver vi – ligesom tandlæger og andre - nødt til at opkræve 1800,- for udeblivelse. Det samme gælder for indgåede optageaftaler. Overholdes disse ikke koster det kunden 5000,- i bod pr. udeblivelse. For vi tillader os at sige, at vores tid – og forgæves ventetid – er penge værd.

 

VED FILM:

 

Når manuskript og speak er udarbejdet, godkendes dette af kunden INDEN optagelse. Herefter udføres opgaven.

 

Skulle der ved aflevering af opgaven være småfejl (f.eks. slåfejl i undertekstning, udtalefejl i speak eller andre mangler i forhold til det eksisterende manuskript) påtager BB Medier sig at rette dette. Større ændringer, tilretninger o. lign der måtte komme efterfølgende og som ligger uden for det aftalte og godkendte manuskript, afregnes i en ny faktura (jf. vores priser).

 

Som udgangspunkt har kunden først råderet over produktet, når fakturaen er betalt. Afhængig af opgave kan dette aftales individuelt. Når BB Medier har afleveret et projekt, skal kunden inden for 2 hverdage vende tilbage med eventuelle rettelser (jf. aftale om 1xrettelse).

Hvorfor? Vi arbejder for at gøre alle vores kunder tilfredse og har derfor brug for klare aftaler, så vi kan planlægge og udføre vores opgaver optimalt. Vender kunden ikke tilbage inden for tidsgrænsen, betragtes projektet som afsluttet. Ønskes der rettelser herefter er det til en timepris på 800,- kr. Angående ophavsret og råmateriale: Ophavsretten er ukrænkelig. Den er måske den vigtigste ret for vores fag. Vi følger Dansk Journalistforbunds regler om ophavsret. Det samme gælder råmateriale. Vi udleverer som udgangspunkt ikke råmateriale – vi vil i givet fald skulle lave en særskilt økonomisk aftale om udlevering af råmateriale.

Så er der bare tilbage at sige: Vi glæder os til samarbejdet!